facebook tracking

Jag har det övergripande ansvaret för våra nulägesanalyser som vi erbjuder. Det betyder att min roll i Team Diversity Group är att informera strategiska utvecklingsfrågor med en förståelse för nuläget och demografiska och samhälleliga förändringar. Med min bakgrund inom nationalekonomi, statistik och mänskliga rättigheter är det en självklarhet att använda en nulägesanalys som verktyg i det strategiska mångfaldsarbetet.

sarah.anwar@diversitygroup.se

0737307039

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor