facebook tracking
Andreas Furu

Andreas Furu

​Mångfaldsstrateg – Behovsanalys – PROCESSTÖD

Jag motiveras av att tydliggöra affärsnyttan med det strategiska mångfaldsarbetet.

Med en bakgrund inom Human Resource, genus och affärsutveckling är det en självklarhet att förtydliga hur arbetet genererar nytta för er organisaiton.

andreas.furu@diversitygroup.se

076 247 91 19

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor